Op woensdag 14 februari namen de gebruikers uit het Cultuurhuis afscheid van Ina Muller. Zij is daar bijna 8 jaar programmacoördinator geweest.
Ina heeft Kunstmanagement gestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Ze heeft onder meer in RASA, het Concertgebouw Amsterdam en Vredenburg gewerkt.

Cultuurhuizen
Ina heeft voorheen ook in de verschillende cultuurhuizen elders in de Utrechtse Heuvelrug gewerkt zoals Leersum, Doorn en Amerongen. Veel plaatsen hebben tegenwoordig een Cultuurhuis maar ze zijn allemaal anders, afhankelijk van waar behoefte aan is en wat er mogelijk is. Dat hangt af van het gebouw, van de mensen en van wat een gemeente vraagt. Sommigen hebben sportmogelijkheden erbij maar dat is in Woudenberg niet het geval.

Andere bezigheden
Het is voor Ina nu tijd om haar vleugels uit te slaan en op zoek te gaan naar andere bezigheden.” Ik wil weer meer met kunst en cultuur doen want dat is mijn oorspronkelijke achtergrond. Ik heb na acht jaar veel zin in nieuwe dingen en heb er alle vertrouwen in dat er iets moois op mijn pad komt”

Cultuurhuis Woudenberg
Ina begon haar eerste tijdelijke contract met slechts 8 uur per week in ons Cultuurhuis. Na de groei van activiteiten en verhuur bleek dat veel te weinig te zijn. Gelukkig werd dat stapsgewijs uitgebreid naar uiteindelijk 16 uur per week. In die uren moest er, naast het coördineren en bedenken van programma’s voor het Huiskamercafé en het opbouwen en aansturen van de verhuuractiviteiten, op marketinggebied veel gedaan worden: contact met de media, de folders en persberichten en het bijhouden van de facebookpagina en website. Haar opdracht was om meer mensen naar het Cultuurhuis te trekken maar niet ten koste van andere organisaties.

Haar voorganger was Hanneke Verwey. Zij moest het beheer van het gebouw verzorgen en startte met de filmavonden. Er is al veel te doen in Woudenberg, ook vanuit de kerken. Het is niet de bedoeling dat we dezelfde dingen doen en elkaar beconcurreren. Je wilt elkaar aanvullen en versterken om zo de Woudenbergers een compleet en gevarieerd aanbod bieden. Samenwerken versterkt de onderlinge verbinding in het dorp.”

Tot stand gebracht
Ina vertelt dat er in de jaren dat zij actief was als programmacoördinator veel tot stand is gebracht met als basis de Programmaraad met vooral de Cultuurhuispartners. “De bereidheid van partners in het Cultuurhuis om mee te werken aan programma’s is groot! Er is veel en goed contact onderling! We bedenken en organiseren vooral activiteiten voor de Huiskamer zoals ‘Alles Kidz’, Lunchworkshops of ‘Cultuurcafé`s ‘. Vrijwilligers, gebruikers, bestuur en samenwerkingspartners maken het samen mogelijk.

Daarnaast werkte Ina samen met de gemeente, met externe personen die iets wilden organiseren.

In 2023 zijn in totaal bijna 600 activiteiten gerealiseerd in het Huiskamercafé. Dit zijn eigen Huiskameractiviteiten, verhuringen en overige activiteiten zoals spreekuren en Trefpunt. Ontmoetingen. Sommige huurders keren regelmatig terug en vormen structurele huurders van ruimte in het Cultuurhuis. Anderen zijn eenmalig.

Wauw!denberg
Samen met Gerald ten Wolde van Duurzaam Woudenberg en José van Beeck van de gemeente Woudenberg is Ina begonnen met het jaarlijks terugkerende Wauw!denberg. Daarin kwamen diverse laagdrempelige activiteiten aan bod op het gebied van duurzaamheid. Nu komt er mede door het Repaircafé zelfs eenmalig een kinderrepaircafé.

Opvolging
“Na mijn vertrek komt er gelukkig een opvolger. Op dit moment is nog niet bekend wie dat gaat worden. Een opvolger kan hopelijk met een frisse blik verder bouwen aan het Cultuurhuis. Ook komt er een betaalde beheerder. Daarnaast zijn Gerrit en Hennie onmisbaar om alles te regelen zoals het klaarzetten van stoelen of de inkoop van catering. ”

Toekomst Cultuurhuis
Op dit moment is er een businesscase om de toekomstbestendigheid van het Cultuurhuis te onderzoeken. Dit gaat over herbouw of verbouw en een nieuw indeling van de partners zodat het gebruik van het gebouw geoptimaliseerd kan worden. Gelukkig weten steeds meer mensen de weg naar het Cultuurhuis te vinden. Dat maakt wel duidelijk dat het een functie heeft in het dorp. Mensen bezoeken doelgericht een activiteit en krijgen altijd iets anders mee wat in het Cultuurhuis is.