In Woudenberg is veel creatief talent. Veel mensen volgen cursussen bij Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg. Zomers is er elk jaar een expositie met wat zij hebben gemaakt.

De expositie duurt van 9 juli tot en met 2 september. De expositie is zowel qua thema’s als qua technieken zeer gevarieerd. Ook van de kinderen uit het kinderatelier is werk te zien.

Zowel het kinderatelier, als de cursussen en de expositie vinden plaats in het Cultuurhuis.

Samen creatief bezig zijn is erg inspirerend. Er zijn niet alleen creatieve cursussen maar ook yoga, mindfulness en blokfluit.

Deze expositie kent geen officiële opening en sluit af met de Open Avond Cultuurhuis op vrijdag 2 september. Dan worden de nieuwe cursussen gepresenteerd en start het nieuwe cursusjaar.