KCW Familieopstelling

We onderzoeken per keer een thema aan de hand van familieopstellingen c.q. systemisch werk. Thema’s kunnen zijn: hoe verhoud jij je tot je gezondheid, werk, je levensenergie of hoe kun je geld verdienen met je passie. Door middel van een gerichte vraag van een deelnemer en/of gezamenlijke oefeningen gaan we met elkaar kijken hoe een thema in jouw denken, voelen en handelen doorwerkt en wat er nodig is.

Dag: vrijdagen en zaterdagen van 10.15 – ca. 16.00 uur
Data: Exacte cursusdata worden nog bekend gemaakt
Kosten: € 60,- per dag
<h3>Informatie en opgave:</h3>
Hanneke van der Keijl / Annemieke van Leeuwen

Hanneke van der Keijl / Annemieke van Leeuwen

Docenten