KCW
Aan de hand van familieopstellingen onderzoeken we per keer een thema. Thema’s kunnen zijn: hoe verhoud jij je tot je gezondheid, relaties of bijvoorbeeld je boosheid? Door middel van een gerichte vraag van een deelnemer en/of gezamenlijke oefeningen gaan we met elkaar kijken hoe een thema in uw denken, voelen en handelen doorwerkt. Zo krijgt u inzicht in patronen en kijken we wat er nodig is.

Dag: zaterdag van 10.15 – ca. 16.00 u
Data: 22 sep, 10 nov 2018
2 feb, 23 mrt, 11 mei 2019
Kosten: € 60,- per dag; inschrijven kan per dag

Informatie en opgave:

Naam: Hanneke van der Keijl
Telefoon: 033 2867026
Email: hvdkeijl@planet.nl
Website: www.hannekegidsvoorlichaamengeest.nl