Ter gelegenheid van hun 15-jarig jubileum organiseert kunstenaarsplatform de Kunstberg een bijzondere expositie in galerie de Kunstberg met een overzicht van werk van leden en oud-leden. Data: 12 februari tot en met 12 mei 2022.

Meestal is er in het begin van een nieuw kalenderjaar een expositie van de kunstenaarsgroep zelf maar dit keer is dat een bijzondere expositie vanwege het jubileum. De meeste kunstenaars hebben één of twee werken ingeleverd voor deze jubileumexpositie. Er hangen schilderijen met verschillende technieken en er staan beeldhouwwerken en sculpturen. Ook is er glaskunst en textielkunst te zien.

Jubileum de Kunstberg

Officieel was het jubileum al begin 2020 maar door corona lag alles stil. Nu kan de Kunstberg wel aandacht aan het jubileum besteden. De huidige expositie is daar een onderdeel van. Het is na 15 jaar nauwelijks te achterhalen hoe de kunstenaarsgroep ontstond maar waarschijnlijk was het een toevallige samenloop van omstandigheden. Verschillende kunstenaars, waaronder Co Timmer, ontmoetten elkaar in de kapsalon van Werner van der Burgh. Ook was er een avond bij José van Zuijlen thuis waar vanwege de Open Atelier Route een aantal kunstenaars elkaar ontmoeten. Sommigen gaven wel les maar hadden geen contact.

Ze wilden een ruimte om onderling ideeën uit te wisselen en elkaars werk te bespreken. Dit idee kreeg een sneeuwbaleffect en zo raakten Martine Krikke, Yvar Blom, Yvonne Kors, Marretje Jelmersma, Angela van Iersel, Gusta Boodt, José van Zuijlen, Dery Timmer en ook Els en Werner van der Burgh bij de groep betrokken die al snel een vereniging en dus een rechtspersoon werd. Yvar bedacht de naam en Els ontwierp met hem voor de groep een logo met een berg gevuld met kunst. De naam ‘de Kunstberg’ was afgeleid van ‘kunst’ en ‘Woudenberg’. De berg is een omgekeerde W.

Yvar Blom

De eerste expositie

De allereerste expositie met 400 bezoekers en 14 deelnemende kunstenaars vond plaats in de Camp in 2006 op initiatief van de plaatselijke PvdA en wethouder Judith Ravestein, GBW. Ook Fidelio en de Poortzangers waren aanwezig. Joke Zagt speelde piano en cabaretier Marcel Overeem trad op. Het evenement was bedoeld als aanzet om tot een samenhangend kunstbeleid in Woudenberg te komen.

Judith wilde kunst in Woudenberg graag stimuleren en hielp bij het vinden van een eigen ruimte. De Kunstberg wilde graag een eigen ruimte om les te geven en elkaar te ontmoeten. Er werd de kunstenaars gevraagd ook lessen aan kinderen te verzorgen en zo iets voor de dorpsgemeenschap terug te doen. Dat resulteerde in een fusie met “Projekt Woudenberg” dat ook cursussen verzorgde. Samen vormden ze daarna Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg.

Na de avond in de Camp richtten 25 kunstenaars onder leiding van Els en Werner van der Burgh, Martine Krikke, Yvonne Kors en José van Zuijlen een platform op met als doel kunst te laten zien en kunst te laten beleven bij exposities en lezingen. Ook toenmalig PvdA-lijststrekker Eilke van Blokland en burgemeester Boer waren enthousiast. De gemeente zou een kadernota opstellen.

Lessen en cursussen

Tot de Kunstberg behoorden officieel opgeleide kunstenaars. Zij verzorgen cursussen en workshops. Yvonne Kors gaf beeldhouwles en mozaïek, Els van der Burgh deed viltcursussen, Angela van Iersel verzorgde schilder- en tekenlessen en ook Esther Veldhuyzen en Martine Krikke gaven les. José van Zuijlen gaf buitenschilderles en Ellen van Beeck gaf ook jarenlang schilderles. Yvar Blom verzorgde keramiekles. Co Timmer leerde mensen schilderen met olieverf. Anita Broekema sloot aan met blokfluitlessen. Er was yoga door Marianne Hoeven en Dery Timmer gaf lessen in werken met textiel. Het cursusaanbod breidde zich uit met boetseren, keramiek, schrijven, levenskunst, meditatie en toneellessen. Ook werden lessen op basisscholen gegeven en was er een open atelier voor jongeren en volwassenen. De Kunstberg mocht van de gemeente de tweede verdieping van het oude Rabobankgebouw gebruiken. Op woensdagmiddag was er het kinderatelier. In het begin kwamen er weinig kinderen maar hun aantal groeide voortdurend door mond op mond reclame en vakantie activiteiten.

Tegenwoordig is Justine Starrenburg één van de vaste krachten bij het kinderatelier. Op vrijdag en zaterdag waren er exposities. Ook waren er exposities in de bibliotheek en in de hal van het gemeentehuis. Regelmatig verzorgde de Kunstberg lezingen. Op Kunstbergavonden gaven de docenten elkaar lessen op hun vakgebied. Geert de Jong gaf ook les en maakte vaak foto’s bijvoorbeeld van de Kunstbergleden. Sommige kunstenaars deden mee aan de Open Atelier Route Leusden-Woudenberg.

De kleurrijk docent djembéles

Verbouwing Dorpsstraat 15

Nadat het oude Rabobankgebouw een tijd gebruikt was moest er in 2010 verhuisd worden naar Dorpsstraat 15, het kleine oude gebouw van voorheen ABN ARO, Vlaer en Kol en de Vries advocaten, want het Rabopand werd grondig verbouwd tot Cultuurhuis. Beneden was er op Dorpsstraat 15 een klein galerietje en boven en beneden was er cursusruimte. Een voordeel van dit oude pand, dat inmiddels vervangen is door parkeerruimte, was dat mensen uit het dorp goed konden zien wat voor cursussen en activiteiten er waren. Martine Krikke was met haar architectonische kennis zeer actief in de contacten en het overleg met de gemeente over de indeling en vormgeving van het nieuwe Cultuurhuis. Soms maakten de kunstenaars van de Kunstberg gezamenlijk excursies naar exposities elders.

Ook de bibliotheek en Stichting Oud Woudenberg verhuisden naar het Cultuurhuis waardoor gezamenlijke activiteiten beter mogelijk waren.

Verbouwing Rabobank tot Cultuurhuis

Exposities

Elke 2 maanden wordt er een nieuwe expositie ingericht. In januari/februari is er altijd een expositie van de Kunstbergleden zelf. Het ene jaar was er een thema, zoals ‘Ontmoeting’ of ‘Transparant’ en het andere jaar is er een vrije onderwerpkeuze.

Er waren verschillende spectaculaire openingen van de exposities, die altijd op zaterdagmiddag om 16.00 uur plaatsvonden. De ene keer was er meer publiek bij dan de andere keer maar gezellig waren de openingen altijd zeker! Vaak openden bekenden van de exposanten met een toespraak, lezing of gedicht. Ook werd er soms bij gemusiceerd. In het begin hadden de exposities nog geen titel maar later wel. De eerste expositie vond in 2008 nog in het gemeentehuis plaats: ‘Samen Bergopwaarts’. In het jaar van de troonsafstand kwam ‘Beatrix’ als mystery guest naar de opening van een expositie. In de nieuwe expositieruimte, Galerie de Kunstberg, op de eerste verdieping van het Cultuurhuis werden dankzij een cheque van het Rabo coöperatiefonds losse wanden en sokkels aangeschaft voor gebruik. Die waren heel multifunctioneel.

Parkeerruimte was er bij het Cultuurhuis voldoende en er waren mooie grote ateliers waar de kunstenaars gebruik van konden maken. Galerie De Kunstberg is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.  De activiteiten van de Kunstberg werden steeds veelzijdiger. In 2015 was er dank zij Nicole Kruimel en Aad Gordijn een uitwisseling met kunstenaars van de Baztille uit Zoetermeer. Een tijd lang werd ook een bovenruimte bij firma Dalhuijsen als extra expositieruimte gebruikt. Dankzij een sponsor is er in 2022 via oud-lid Aad Gordijn een jubileumboekje gedrukt voor alle bezoekers van de expositie. Martina Kuijper is gevraagd foto’s te maken.

 

De Jubileumexpositie 2022

De toekomst

Door corona hebben vele activiteiten een tijdlang stil gelegen maar er is door de versoepeling van de coronamaatregelen goede hoop dat er weer gestart kan worden met allerlei activiteiten voor de vele cursisten. Angela van Iersel: “Er zijn nu ongeveer 20 leden bij de Kunstberg maar dat mogen er best meer worden want we hopen natuurlijk dat we kunnen blijven bestaan en dat we nog veel meer exposities kunnen organiseren. Zo kunnen we elke keer laten zien wie we zijn en wat we doen. Lesgeven en kunst maken liggen in elkaars verlengde. Daarom treden we ook naar buiten met lessen op scholen of activiteiten bij Zomerfeest Next.

Het doel van Stichting Kunst en Cultuur blijft net als 15 jaar geleden de creativiteit van mensen te stimuleren, ontwikkelen en ontdekken zodat zij daar vervolgens zelf verder mee aan de slag kunnen.”