Maakt Kunst gelukkig?

Woensdagavond 1 februari filosofeerden ongeveer 20 personen in het Cultuurcafé over de geluksfactor in de kunst. Maakt Kunst Gelukkig? Onder hen een aantal kunstenaars die exposeren in ‘Feest van het verschil’, de lopende expositie in galerie De Kunstberg in ons Cultuurhuis.

Sierd Smit leidde het filosofisch gesprek tussen makers en kijkers. Hij deed dat met twee vragen als leidmotief.
– Van welk kunstwerk op deze tentoonstelling word jij gelukkig?
– Kan een maatschappij zonder kunst?
Ook gaf Sierd de deelnemers/bezoekers vooraf, bij het bekijken van de expositie de vraag mee: Maakt kunst gelukkig?

De eerste vraag leverde veel verschillen op. Daarbij ontstond een gesprek over iets mooi vinden en door een kunstwerk te worden geraakt. Geraakt worden is hevig, het doet je wat, je kunt in euforie raken. Mooi en/of geraakt zijn kan vervolgens bijdragen aan geluk.

Ook technische aspecten kwamen ter sprake. Een schilderij bijvoorbeeld kan vreugde geven. Tegelijk kun je bedenken dat sommige aspecten onjuist zijn, onrealistisch.

De kunstenaars geven aan dat het maken in een soort flow gebeurt. Je vergeet de wereld om je heen, je staat als het ware buiten tijd en ruimte. Tegelijk kan het ook een strijd zijn om iets af te maken. Dan gaat de kunstenaar mee in een soort noodzaak om het af te maken.

Sierd stelt de vraag af of de kunstenaar bezig is met het creëren van haar/zijn eigen geluk. Dat is zeker het geval. Tegelijk wil de kunstenaar in verbinding staan met de maatschappij. Kunst is ook communiceren met de ander, zeker ook vanuit de maker.

Sierd citeert Pablo Picasso; ‘Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is dat te blijven’. Dit wijst op de onbevangenheid van de kunstenaar. Daarin kan hij afwijken van de maatschappelijke norm. Tegelijk is de vraag of de maatschappij dat accepteert.

Kan een maatschappij zonder kunst? Door kunst kan je anders leren denken, anders leren kijken. Dat leidt wellicht tot oplossingen op andere maatschappelijke terreinen en in werksituaties. De meerwaarde is dus de creativiteit. Andere benaderingen, nieuwe paden zien.

Kunst voorkomt vervlakking in de maatschappij. Maken maatschappelijke thema`s en problemen op een andere manier zichtbaar. Kunstenaars protesteren ook, bijvoorbeeld tegen misstanden.

Iedereen heeft thuis wel iets van kunst, aan de muur of in de kast. Kunst voorziet in een behoefte om de wereld op verschillende manieren te bekijken.

Het praten over kunst maakte de aanwezigen ook gelukkig bleek na afloop. Dit kunnen we vaker doen!