Martine Krikke is de nieuwe voorzitter van Stichting Kunst en Cultuur/ De Kunstberg. Zij volgt Wils van der Steen op die dat zes jaar heeft gedaan.

Eerder voorzitter
Al eerder is Martine voorzitter geweest en in april 2014 had ze na 8 jaar afscheid genomen met een door Judith Ravestein geopende expositie en een concert van het ensemble van Anita Broekema. Een nieuwe drukke periode met veel reizen en tijd voor dingen zoals het schrijven van een boek, lesgeven in boetseren en schilderen en activiteiten als coach voor de taalgroep begon.

Na Martine werden Angela van Iersel en daarna Wils van der Steen voorzitter. Omdat het schrijven van het boek al ver gevorderd is en kunst en creativiteit Martine aan het hart gaan besloot ze nu zich opnieuw te gaan inzetten voor het bevorderen van kunst en cultuur in Woudenberg. Martine: ”Er valt heel veel onder cultuur. Als je naar kunst kijkt ben je met cultuur bezig. Cultuur helpt je begrijpen waar je vandaan komt en kunst waar je naar toe gaat. Gelukkig zien steeds meer mensen het belang van kunst en cultuur.”

2006 start De Kunstberg
Martine is opgeleid in architectonische vormgeving en later kunstgeschiedenis; ze gaf ook les aan de Vrije School en in Praag. In 2006 begon ze samen met José van Zuijlen en Els van der Burgh en later meer kunstenaars uit Woudenberg het platform beeldende kunstenaars ‘De Kunstberg’ dat hun ervaring op kunstgebied wilde inzetten voor de Woudenbergse gemeenschap. Zij inspireerden elkaar, gaven les en organiseerden tentoonstellingen.

2008 Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg
In 2008 ontstond mede dankzij de toenmalige wethouder Judith van Ravestein de Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg waar ‘De Kunstberg’ onder valt. De activiteiten van de stichting en het aantal betrokkenen groeiden snel: er werden steeds meer cursussen gegeven aan een toenemend aantal deelnemers.

De kunstenaars wilden ook activiteiten voor scholen ontwikkelen en fuseerden met Projekt. Dat leidde tot het vormen van  stichting Kunst en Cultuur (KCW) en zo kon subsidie voor een ruimte worden verkregen. De gemeente hielp met het vinden van die eigen ruimte in het vroegere RABObankgebouw. Deze locatie in de winkelstraat was goed zichtbaar voor iedereen en bevorderde zo de bekendheid van de KCW en van De Kunstberg. Na een verbouwing werd hier het Cultuurhuis geopend.

Cultuurhuis belangrijk
Een tijdlang was de toekomst van het Cultuurhuis onzeker. Inmiddels is duidelijk dat het gebouw en de daarin gevestigde activiteiten een belangrijke plaats innemen in Woudenberg en ook duidelijk zichtbaar moeten zijn in het dorp. Omdat het gebouw al 40 jaar oud is renovatie/verbouw of eventueel nieuwbouw noodzakelijk. Als voorzitter KCW is Martine ook lid van het bestuur van het Cultuurhuis. Uit onderzoek is gebleken dat zowel Galerie De Kunstberg als Stichting Oud Woudenberg meer zichtbaar moeten zijn. Hoe dat te realiseren is nog de vraag; de schilder- en beeldhouwateliers blijven in ieder geval boven.

KCW / De Kunstberg
Martine: ”Ik heb duidelijke ideeën over KCW en de Kunstberg. Zij moeten weer één groep vormen en één gezicht naar buiten toe tonen met de kunstenaars, de tentoonstellingsgroep, de docentengroep en de Public Relation. De Kunstberg heeft nu geen bestuur. Toen realiseerde ik me dat ik aan die missie kan bijdragen door voorzitter te worden. Dan is er weer een centraal aanspreekpunt. Inmiddels zijn de websites van KCW en de Kunstberg al geïntegreerd. Samen kan KCW/ De Kunstberg de creativiteit in Woudenberg met kunst en cultuur bevorderen. Er zijn zowel steeds meer docenten als kunstenaars die zich bij ons aansluiten. Dat brengt nieuwe mogelijkheden om niet alleen een verzamelgebouw te zijn maar een echt cultuurcentrum. De overheid heeft op middelbare scholen het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming ingevoerd en laat daarmee zien kunst en cultuur belangrijk te vinden. Overigens is niet elke kunstenaar ook een goede docent en een kunstenaar die ook lesgeeft moet er op letten dat zijn kunstenaarschap niet in het gedrang komt.”

Voor Martine ligt voorlopig de uitdaging om te gaan ‘boetseren aan het voorzitterschap’.