Elly van Geest is de nieuwe coördinator in het Cultuurhuis Woudenberg. Zij volgt Ina Muller op.

Startfase
Elly heeft al veel activiteiten gedaan en met verschillende cultuurhuizen in de regio te maken gehad. Op dit moment is ze druk bezig zich te oriënteren op Woudenberg, het Cultuurhuis en de functie als programmacoördinator. Dat vereist veel inleeswerk in verslagen en mails. Wat is er al gedaan, wat zijn vaste activiteiten, wat is de bedoeling en wat kan zij daarbij doen?

In ieder geval moet er gewerkt worden aan het nieuwe najaar programma en moet alles in het Cultuurhuis goed blijven lopen. Daarbij heeft ze steun aan Hennie, Gerrit en het bestuur Cultuurhuis.

Elly heeft biologie gestudeerd en is geïnteresseerd in erfgoed. Ze woont in Putten. Daar was ze betrokken bij de Cultuursalons.

Veel gedaan
Enkele van haar activiteiten in willekeurige volgorde:

  • een eigen bedrijf: adviesbureau Natuurlijk
  • ze heeft samengewerkt met de provincie om de Grebbelinie en de Liniehutten meer zichtbaar te maken voor het publiek
  • ze was ze actief bij stoomgemaal Arkemheem met het organiseren van kunstexposities
  • ze bespeelt een baritonsaxofoon
  • artikelen schrijven voor de recreatiekrant
  • ze was 6 jaar raadslid in de gemeente Putten voor D66, PvdA en Groen Links
  • Elly gaf een cursus ‘Vrouwen in de gemeentepolitiek’
  • Bij Theater Wild Zwijn deed ze verschillende producties

Thuisraken in Woudenberg
Elly is benieuwd naar het dorp Woudenberg, de plaatselijke activiteiten en de omgeving van het dorp. Met de verschillende partners in het Cultuurhuis heeft ze al kennis gemaakt. Ook weet ze al van de Atelierroute, het Buitenschilderen, het kinderatelier, de kunstexposities, Hip en Handgemaakt, de lunchworkshops en de activiteiten in de bibliotheek. Ook beginnen 15 maart de bezoeken van schoolklassen aan de Oudheidkamer weer.

Ideeën aanpak in Cultuurhuis
Elly gaat contact opnemen met de muziekschool, blokfluitdocente Anita Broekema, Stichting Naschoolse Opvang en Jeugdpunt. Zelf voelt ze ervoor om kunstactiviteiten te promoten of organiseren en muziek mag van haar een meer prominente plek in het Cultuurhuisprogramma krijgen.

Binnen het Cultuurhuis is Elly ook verantwoordelijk voor de verhuur aan verenigingen en organisaties. Communicatie loopt ook via haar.

Elly hoopt op nog meer structurele samenwerking van de Cultuurhuispartners dan er nu al is zodat ze gezamenlijke activiteiten kan faciliteren.