De expositie van Pintura!, die duurt van 20 februari tot en met 29 maart, zou op 4 maart officieel geopend worden door Maria Kemps. Door ziekte was zij helaas verhinderd. Haar vriendin Evelien Kooloos nam de opening nu voor haar rekening. Evelien is in Woudenberg bekend, een prima vervangster dus! Evelien deed dit met verve!

Evelien vertelde in haar openingswoord over het ontstaan van deze groep kunstenaars en bij ieder van hen iets over hun werk. Pintura! bestaat uit Ineke van Osch, Lenie Larmit, Laurentien Bijnen, Emmy den Ouden, Machteld van Leeuwen en Kunstberglid Ellen van Beeck. De zes vrouwen hebben elkaar ontmoet bij een workshop schilderen in Brabant in 2015 en besloten af en toe als groep te exposeren. De eerste keer dat ze dit deden was in 2018 in Waalre en nu in Woudenberg in Galerie De Kunstberg.

Evelien: ”Ik zie duidelijk een overeenkomst tussen de groepsleden maar ook iets over hoe ze in het leven staan. Ze hebben lef, moed, doorzettingsvermogen en durven het experiment aan te gaan. Ze geven elkaar inspiratie en creativiteit. Hun proces is belangrijk.” Vervolgens las ze een gedicht voor over de kunstenaar van Alexander Peters.

De kunstenaar

Als een fonkelende ster aan een donker firmament
Zo valt hij op tussen de uitgebluste mensen

Hij spreekt als was het een bloementaal
Met woorden als kleuren
probeert hij zin te geven
Aan een anders saai en monotoon bestaan.

Hij schildert een mozaïek
op een doek dat anders, niet ingevuld,
in een oneindigheid verdwijnt.

Alexander Peters

De opening van de expositie was zeer druk bezocht doordat alle leden van Pintura! familie en bekenden hadden uitgenodigd. Tussen alle schilderijen was één driedimensionaal werk te zien. De rest waren schilderijen in het platte vlak. De schilderijen pasten qua stijl goed bij elkaar op één expositie.