Op donderdagavond 7 maart aanstaande komt Piet Augustijn naar Woudenberg om in het Cultuurhuis een lezing over glaskunst in Nederland te geven. Aanvang 20.00 uur. toegang €6,-.

Piet is hoofdredacteur Glas magazine. Hij vertelt over het ontstaan en de toekomst van het ‘vrije glas’. Met veel voorbeelden van glaskunst, van geblazen glas tot vlakglas. Het belooft een boeiende, informatieve lezing te worden.

De 76 jarige Piet is curator dat wil zeggen tentoonstellingsmaker/organisator en schrijft al 30 jaar over glas, keramiek en andere kunstvormen. Hij is inmiddels een wandelende encyclopedie op kunstgebied en schreef onder meer in 2008 het standaardwerk ‘Hedendaagse Keramiek in Nederland’.

Piet is geboren in Vuren (toen nog Gelderland). Na de HBS-B wilde hij scheikunde of Nederlands studeren, maar het liep anders. Hij moest eerst nog in militaire dienst en daarna wilde hij een creatieve kant op. Dat werd de journalistiek bij een plaatselijke krant.

Journalistiek
Hij deed aanvankelijk de advertentieverkoop, maar ontwierp ook advertenties en schreef artikelen.

De journalistieke kant van de krant leerde hij door het samenstellen van een wekelijkse pagina voor jongeren met informatie over muziek, uitgaan en plaatbesprekingen. Ook versloeg hij raads- en commissievergaderingen, en vanaf 1980 vooral beeldende kunst.

Cultuur
Hij kreeg een wekelijkse cultuurpagina ‘Uit de kunst’ in de Gorcumse Courant, was hoofdredacteur van de Cultuurkrant en werkte voor kranten in de hele regio met als specialisatie beeldende kunst/kunstkritiek. Hij kwam daarvoor regelmatig voor recensies bij tentoonstellingen in onder meer Leerdam. Dat was ook de belangrijkste reden dat hij in 1993 werd gevraagd ‘eens iets te schrijven’ voor het Glasbulletin van de VVMG, de Vereniging van Vrienden van Modern Glas. Korte tijd later kwam hij in de redactie.

Onderwijzer
Bij de kleine krant kon hij niet verder komen en daarom ging hij in 1975 iets totaal anders doen: de driejarige studie aan de PABO om onderwijzer te worden. Vervolgens was Piet 18 jaar leerkracht op een basisschool in Sliedrecht.

Conservator en curator
In 1995 werd hij na het organiseren van meerdere (binnen- en buitenlandse) tentoonstellingen gevraagd conservator hedendaagse kunst te worden in het Gorcums Museum. Tot 2013 organiseerde hij tal van tentoonstellingen, waaronder presentaties met glas, maar vooral veel groepstentoonstellingen met uiteenlopende disciplines, thema’s en kunstenaars.

In 2013 werd hij uitgenodigd als curator van Glasrijk Tubbergen. Dat bleef hij vijf jaar, tot en met 2017. Elk jaar was er een ander thema en andere deelnemende kunstenaars. Het evenement in Twente trok jaarlijks duizenden bezoekers.

Glasmagazine hoofdredacteur
In 2005 werd hij eerst eindredacteur en later hoofd- en eindredacteur van het glastijdschrift FJOEZZZ, dat in 2018 werd omgedoopt tot GLAS magazine over glaskunst. In 2008 kwam het tijdschrift KERAMIEK erbij dat in 2015 opging in KLEI keramiek magazine. Van beide bladen was en (van KLEI) is hij hoofdredacteur.

Piet schreef (soms met anderen) boeken en inleidingen en voorwoorden in boeken over uiteenlopende vormen van beeldende kunst.

Tentoonstellingen
Hij initieerde en organiseerde naast Glasrijk tentoonstellingen op verschillende binnen- en buitenlocaties, zoals de NVK-Keramiekbiënnales en -triënnales in Zeewolde en Apeldoorn, was jarenlang betrokken bij de Glaskunstbeurs in Leerdam waarvoor hij onder meer de stand van Belgische opleidingen verzorgde en de catalogus samenstelde, en was curator van beeldententoonstellingen in Zwijndrecht en van LekArt in Culemborg.

Geboeid door Glas
Ondertussen verzorgt hij lezingen in verschillende plaatsen in Nederland  zoals in Kunsthal KadE in Amersfoort over glaskunst en waarom kunstenaars glas gebruiken in hun werk. “Ik heb het vaker gezegd: Ik ben geen glasgek. Glas heeft voor mij geen meer- of mindere waarde dan andere materialen in de beeldende kunst. Het gaat mij om wat er met het materiaal (glas, klei, verf, staal, hout) wordt gedaan. Ik verzamel dan ook geen glas om het glas, maar koop een glasobject naast een schilderij, tekening of een object van keramiek.”

Piet vervolgt: “ Als kunstrecensent ben ik door de jaren heen in aanraking gekomen met zeer uiteenlopende beeldende uitingen. Steeds weer zijn daarin de eenvoud en zuiverheid van de vorm, de puurheid van het werk, maar vooral de inhoud die bepalen of ik een kunstwerk wel of niet waardeer of er een bepaalde spanning bij voel. Vaak is dat in een eerste oogopslag al bepaald. Enerzijds kan dat puur esthetisch genoegen zijn, anderzijds de combinatie van beeld en nabeeld, van datgene wat er op het netvlies achterblijft, wat je raakt, wat indruk maakt, zoals de strakke lijnen van de Leerdamse glasfabriek. Het kan ook meer de expressieve kant uitgaan. Veel installaties of installatie-achtige werken van hedendaagse jonge kunstenaars zijn zeer interessant. Ik volg de ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst op de voet en bezoek jaarlijks eindexamenexposities van diverse kunstacademies. Bezoeken aan tentoonstellingen in musea, galeries en kunstbeurzen horen daar natuurlijk bij.”

The curator’s eye
Het beeld ‘The curator’s eye’ van de Mexicaans-Amerikaanse De la Torre Brothers was een wakend oog op zijn curatorschap van de tentoonstelling Glass4Ever in 2017 in het Gorcums Museum in Gorinchem.