Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben voorgesteld de subsidie van Kunst en Cultuur te halveren. Deze subsidie, €44.000 gebruiken wij om de huur in het Cultuurhuis te betalen. Dit is de afspraak vanaf het begin. De huur is hoog vanwege de kapitaalkosten die de gemeente heeft gemaakt voor het Cultuurhuis. Geen punt, want dat subsidieerden ze weg.
Wethouder Vlam vindt dat er na 9 jaar een nieuwe situatie is en dat zij de subsidie kan halveren, naar €22.000 dus. Dit impliceert dat wij dan failliet zijn. Zij heeft geen alternatief voor ons.

Marja de la Fosse, voorzitter Kunstberg* sprak in bij de raadscommissie 8 juni 2021.

“Deze commissievergadering is een beeldvormend overleg voor de raadsleden betreffende de kaderbrief en de daarbij behorende bezuinigingen. Woudenberg zit in zwaar weer, verregaande bezuinigingen zijn nodig om op termijn weer als zelfstandige gemeente te kunnen functioneren.

Graag wil ik u twee beelden schetsen vanuit Kunst & Cultuur Woudenberg, huurder en participant van het Cultuurhuis. Wat ten eerste de plek is, waar amateuristische en professionele beeldende kunstenaars elkaar ontmoeten zowel in de lessen als in het aanbod van galerie De Kunstberg.
Maar KCW biedt meer op het terrein van cultuur, wat vooral zichtbaar is in zowel het totale cursusaanbod als in het jaarprogramma van de Huiskamer. Een cursusaanbod waar zowel jong als oud gebruik van maakt, zolang als het Cultuurhuis bestaat. KCW is ontstaan uit de samenwerking tussen de kunstenaarsgroep De Kunstberg en het zogenaamde buurthuis (sociaal maatschappelijk) werk. En tot op de dag van vandaag ondersteunt de Kunstberg zowel het cursusaanbod door het leveren van docenten als de galerie. Zij verzorgen het aanbod, inrichting en afhandeling van de exposities in de galerie.

KCW is huurder in het Cultuurhuis, waarbij de huur voor 100% in subsidievorm verstrekt werd gecombineerd met een ruime vergoeding voor de servicekosten. Hiervan is elk jaar een deel terugbetaald aan de gemeente. Een construct wat ons volledig afhankelijk gemaakt heeft van het principe vestzak-broekzak, waardoor het vastgoed in eigendom van de gemeente Woudenberg een dekkende exploitatie of zelfs een winstgevende, gezien de opgebouwde reserve in het reserve/weerstandsvermogen Cultuurhuis, zie jaarverslag 2020.

En dan komen we bij het tweede beeld dat ik u graag mee wil geven. Wij als huurder van het Cultuurhuis hebben tot nu toe een prima verhouding met onze huurbaas, de gemeente Woudenberg. Dat de huur niet marktconform was, heeft niet geleid tot een huurconflict. Echter de huurbaas heeft dringend geld nodig en besluit de huur met 50% te verhogen en van het vestzak broekzak af te stappen om de nodige bezuinigingen op het sociaal domein te behalen. Tja en helaas kunnen wij niet genieten van enige vorm van huurbescherming. En bij het handhaven van deze bezuiniging betekent dit de opheffing van KCW op korte termijn en het verdwijnen van zowel het cursusaanbod als de galerie.
Echter het is duidelijk dat ook KCW bij dient dragen aan de bezuinigingen. Vanuit de reserves kunnen wij een bijdrage leveren van 3000 euro per jaar. Het is aan u om in wijsheid te besluiten. Echter gezien het construct van het broekzak vestzak principe is het de vraag of de beoogde bezuiniging ook daadwerkelijk wat oplevert, omdat de vestzak ook 50% minder ontvangt. En dat moet toch zichtbaar zijn in begrotingsprogramma 2, 3 of 4! En of dan de geplande overheveling van 1,2 miljoen naar de algemene reserve ook mogelijk is.”

Het is nu afwachten wat de gemeenteraad doet met dit voorstel dat het College heeft neergelegd.
We kunnen iets bijdragen, €3000 aan de bezuinigen. Als de Raad akkoord gaat met dit collegevoorstel dan is dat het einde van KCW. Of mogen wij een huurschuld opbouwen bij de gemeente?

Wils van der Steen
Voorzitter Kunst en Cultuur Woudenberg

*= Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg bestaat uit twee groepen. Een docentengroep die als doel heeft om de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van de Woudenbergse bevolking te stimuleren. Daarnaast functioneert een kunstenaarsgroep, De Kunstberg die elkaar stimuleert tot creativiteit en galerie De Kunstberg promoot.