kcw workshop stembevrijding

Iedereen kan zingen, dus durf het aan jouw unieke stem te laten horen! Samen zingen en spelen met klankimprovisaties is helend. Het doet je verwonderd staan hoezeer je stem dan opengaat en zich ontplooit in vrijheid, verbinding en vele kleuren.
Zie verder: www.stemstudiomaria.nl.

Dag: nader af te stemmen, 10 – 12 uur
Data: nader af te stemmen
Kosten: € 35,- (minimaal 6 deelnemers)

Informatie en opgave:

Maria Boonzaaijer

Maria Boonzaaijer

Docent