Opening Perron 3

Zaterdag 3 juni opent Jacqueline Smets de tentoonstelling Perron 3 in galerie De Kunstberg, Cultuurhuis Woudenberg.
Aanvang: 16.00 uur.

Jacqueline is de oprichtster van Perron 3.

U bent van harte welkom

 

 

Groepsfoto Perron 3

Van Links naar rechts:
Joan Kutsch Lojenga, Paul van Noord, Ineke Wurfbain, Jopie Haquebord en Jacqueline Smets.
Marja de la Fosse ontbreekt op de foto.

Expositie Perron 3

Van 17 mei tot 4 juli exposeren de leden van Perron 3 in Galerie de Kunstberg in het Cultuurhuis te Woudenberg. Op 3 juni is om 16.00 uur de officiële opening. Dan vertellen de deelnemers iets over hun werk en over de naam Perron 3. Met muziek.

Perron 3

Perron 3 is een kunstenaarscollectief uit Maarn en bestaat uit Jacqueline Smets, Jopie Haquebord, Paul van Noord, Joan Kutsch Lojenga, Marja de la Fosse en Ineke Wurfbain. Jacqueline heeft de groep destijds opgericht.

Toen de groep een atelier zocht kwamen ze terecht bij het oude en toen leegstaande stationsgebouw in Maarn en na overleg met de NS mochten ze dat gebruiken. Dat is nu 15 jaar geleden. Toen het gebouw aan de familie van Beuningen werd verkocht moesten ze op zoek naar een andere locatie en dat werden de ateliers bij TIKO Opslag aan de Maarsbergseweg. De naam Perron 3 is gebleven.

Drie beeldhouwers en drie schilders

Bij de ateliers op het terrein van TIKO kunnen de beeldhouwers gemakkelijk buiten werken of materiaal opslaan als dat nodig is. Hun werk brengt altijd stof met zich mee. Inmiddels bestaat de groep uit drie beeldhouwers en drie schilders. Ze vinden het leuk om naast individuele exposities ook gezamenlijk naar buiten te treden en exposeren daarom nu in Galerie de Kunstberg.

Eigen thema’s

Deze expositie heeft geen gezamenlijk thema. Iedere kunstenaar heeft zijn eigen thema’s.

Jopie Haquebord heeft de laatste jaren oude familiefoto’s uit de jaren ’20 uit Indonesië nageschilderd. Om de sfeer goed te kunnen treffen heeft zij ook boeken over de oorlog en over het land gelezen.

Joan kiest stukken steen uit en ziet terwijl ze bezig is wel wat het wordt. Ze maakt vooral organische vormen.

Op vergelijkbare wijze werkt Ineke met stukken speksteen, albast en seleniet: ”De steen bepaalt wat het worden gaat”. Soms maakt ze torso’s maar ook dan kan het gaandeweg iets anders worden. Er staat zeer recent werk van haar op deze expositie.

Jacqueline schildert meestal menselijke lichamen en heeft ook modeltekenen gedaan. Meestal schildert ze vrouwenfiguren maar in haar schilderijen is ook beweging en veel kleur te zien of kippen, schapen en honden. Ook als ze boetseert worden het meestal mensfiguren.

Marja schildert mensen uit Indonesië bijvoorbeeld de troostmeisjes. Ze gebruikt foto’s als voorbeeld.

Paul streeft er naar ‘aanraakbaar en begrijpbaar’ beeldhouwwerk te maken:” Al tastend vorm ik maar al tastend kunnen mensen mijn werk ook bekijken.” Soms maakt hij geometrische vormen.

Marja en Paul zijn lid van De Kunstberg in Woudenberg

Peter van Schaik “In de Schijnwerpers”

Opening expositie ‘In de Schijnwerpers’

Peter van Schaik, fractievoorzitter van Gemeente Belangen Woudenberg,  opende op 15 april om 16.00 uur in Galerie de Kunstberg de expositie “In de Schijnwerpers”. Zijn vrouw Remke is één van de 14 deelnemers.

Iedere Woudenberger krijgt bij deze expositie de mogelijkheid te laten zien wat hij of zij maakt. De expositie is daardoor altijd zeer gevarieerd met verschillende stijlen, technieken en materialen. Voor de officiële opening was er dit keer al werk te zien. Dit jaar hingen er naast alle schilderijen ook twee gedichten van Theo Koot. Verder was er borduurwerk van Loes Zuidema. Ditje van Gulik had een serie gebeeldhouwde figuren ingestuurd.

Peter vindt het een expositie om trots op te zijn: ”Voor veel kunstenaars is het fijn maar onwennig om in de schijnwerpers te staan terwijl ze juist trots mogen zijn op wat ze maken. Door te exposeren kunnen ze zich verder ontwikkelen.”

Hij wenste alle bezoekers veel plezier bij het bekijken van deze gevarieerde expositie. Hij roemde ook het creatieve aspect bij KCW.
De kunstenaars raadde hij aan eens na te denken over aanmelding bij de kunstenaarsgroep ‘de Kunstberg’. Deze groep kan wel wat nieuwe jongere deelnemers gebruiken.

Er was veel belangstelling van familie en bekenden van de kunstenaars voor deze opening. Ook waren leden van ‘de Kunstberg’ aanwezig. De expositie duurt tot 12 mei.

Opening Pintura

De expositie van Pintura!, die duurt van 20 februari tot en met 29 maart, zou op 4 maart officieel geopend worden door Maria Kemps. Door ziekte was zij helaas verhinderd. Haar vriendin Evelien Kooloos nam de opening nu voor haar rekening. Evelien is in Woudenberg bekend, een prima vervangster dus! Evelien deed dit met verve!

Evelien vertelde in haar openingswoord over het ontstaan van deze groep kunstenaars en bij ieder van hen iets over hun werk. Pintura! bestaat uit Ineke van Osch, Lenie Larmit, Laurentien Bijnen, Emmy den Ouden, Machteld van Leeuwen en Kunstberglid Ellen van Beeck. De zes vrouwen hebben elkaar ontmoet bij een workshop schilderen in Brabant in 2015 en besloten af en toe als groep te exposeren. De eerste keer dat ze dit deden was in 2018 in Waalre en nu in Woudenberg in Galerie De Kunstberg.

Evelien: ”Ik zie duidelijk een overeenkomst tussen de groepsleden maar ook iets over hoe ze in het leven staan. Ze hebben lef, moed, doorzettingsvermogen en durven het experiment aan te gaan. Ze geven elkaar inspiratie en creativiteit. Hun proces is belangrijk.” Vervolgens las ze een gedicht voor over de kunstenaar van Alexander Peters.

De kunstenaar

Als een fonkelende ster aan een donker firmament
Zo valt hij op tussen de uitgebluste mensen

Hij spreekt als was het een bloementaal
Met woorden als kleuren
probeert hij zin te geven
Aan een anders saai en monotoon bestaan.

Hij schildert een mozaïek
op een doek dat anders, niet ingevuld,
in een oneindigheid verdwijnt.

Alexander Peters

De opening van de expositie was zeer druk bezocht doordat alle leden van Pintura! familie en bekenden hadden uitgenodigd. Tussen alle schilderijen was één driedimensionaal werk te zien. De rest waren schilderijen in het platte vlak. De schilderijen pasten qua stijl goed bij elkaar op één expositie.

Pintura!

Momenteel is tot en met 29 maart in Galerie de Kunstberg een expositie van Pintura! te zien. De expositie wordt 4 maart [14.00-16.30 uur] officieel geopend door Maria Kemps, een bekende kunstenaar uit Schijndel.

Pintura! is een kunstenaarsgroep van zes kunstenaars die is ontstaan na een gezamenlijke workshop bij de kunstenaar Marian Filarski in Brabant in 2015. Samen volgden zij hier lessen en hun contact mondde in 2018 uit in een kunstenaarscollectief.

Pintura! bestaat uit Machteld van Leeuwen uit Oss, Ineke van Osch uit Rotterdam, Ellen van Beeck uit Amersfoort, Emmy den Ouden uit Schijndel, Lenie Larmit uit Waalre en Laurentine Bijnen uit Vught.  In 2018 exposeerden deze kunstenaars gezamenlijk in het Waalres Museum. Ze exposeren graag, zowel gezamenlijk, individueel, als met andere groepen samen.

Nu is er dus de expositie Pintura! in Galerie de Kunstberg. De naam Pintura! betekent schilderen of schildering. Dat is een passende naam voor deze groep omdat ze allemaal op het platte vlak werken.

Machteld & Ineke
Machteld werkt met gemengde technieken en gebruikt was, beitsen, cement en pigmenten waardoor structuren ontstaan die doen denken aan rotswanden en verweerde stenen.

Ineke woont zowel in Rotterdam als in Spanje en houdt van de Japanse esthetiek van Wabi Sabi. Het gevoel van Wabi Sabi brengt ze tot uitdrukking met onder andere de encaustictechniek. Hierbij wordt hete was, vermengd met pigmenten, in lagen opgebouwd.

Ellen& Emmy
Ellen experimenteert graag met verschillende materialen. Door al spelend onbevangen bezig te zijn kijkt ze wat er ontstaat. Ze beheerst verschillende technieken en maakt meestal organische vormen.

Emmy wordt geboeid door het lijnenspel in de natuur en hoe licht en donker daarin vervormingen doen ontstaan. Ze maakt plattegronden waarop het lijnenspel zichtbaar wordt vanuit de lucht.

Lenie & Laurentine
Lenie vindt inspiratie in het leven van alledag. In haar werk komen zowel herkenbare als abstracte thema’s terug. Ze werkt met uiteenlopende gemengde technieken op ondergronden als hout, papier, metaal en schilderdoek.

Laurentine’s werk is zeer gevarieerd. Het is semi abstract maar het onderwerp is wel herkenbaar. Ze gebruikt verschillende technieken, stijlen, vormen, vlakken en sfeer. Acrylverf en houtskool zijn haar lievelingsmaterialen.

Mooie afsluiting Wereld van het Verschil

Mooie afsluiting groepsexpositie De Kunstberg

De groepsexpositie ‘Feest van Verschil’ werd zaterdagochtend 11 februari afgesloten met een finissage. Een finissage is een feestelijke afsluiting van een tentoonstelling.

Van 10.30-12.30 uur kwamen verschillende deelnemende kunstenaars van de Kunstberg en een aantal belangstellenden bij elkaar. Ontspannen, met een kop koffie en wat lekkernijen. De kunstenaars vertelden over hun werk, favoriete materialen en de techniek die zij gebruiken.

In de week die hierop aansluit zal de expositie afgebroken worden om plaats te maken voor de volgende expositie van kunstenaarsgroep Pintura!.

Maakt kunst gelukkig ?

Maakt Kunst gelukkig?

Woensdagavond 1 februari filosofeerden ongeveer 20 personen in het Cultuurcafé over de geluksfactor in de kunst. Maakt Kunst Gelukkig? Onder hen een aantal kunstenaars die exposeren in ‘Feest van het verschil’, de lopende expositie in galerie De Kunstberg in ons Cultuurhuis.

Sierd Smit leidde het filosofisch gesprek tussen makers en kijkers. Hij deed dat met twee vragen als leidmotief.
– Van welk kunstwerk op deze tentoonstelling word jij gelukkig?
– Kan een maatschappij zonder kunst?
Ook gaf Sierd de deelnemers/bezoekers vooraf, bij het bekijken van de expositie de vraag mee: Maakt kunst gelukkig?

De eerste vraag leverde veel verschillen op. Daarbij ontstond een gesprek over iets mooi vinden en door een kunstwerk te worden geraakt. Geraakt worden is hevig, het doet je wat, je kunt in euforie raken. Mooi en/of geraakt zijn kan vervolgens bijdragen aan geluk.

Ook technische aspecten kwamen ter sprake. Een schilderij bijvoorbeeld kan vreugde geven. Tegelijk kun je bedenken dat sommige aspecten onjuist zijn, onrealistisch.

De kunstenaars geven aan dat het maken in een soort flow gebeurt. Je vergeet de wereld om je heen, je staat als het ware buiten tijd en ruimte. Tegelijk kan het ook een strijd zijn om iets af te maken. Dan gaat de kunstenaar mee in een soort noodzaak om het af te maken.

Sierd stelt de vraag af of de kunstenaar bezig is met het creëren van haar/zijn eigen geluk. Dat is zeker het geval. Tegelijk wil de kunstenaar in verbinding staan met de maatschappij. Kunst is ook communiceren met de ander, zeker ook vanuit de maker.

Sierd citeert Pablo Picasso; ‘Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is dat te blijven’. Dit wijst op de onbevangenheid van de kunstenaar. Daarin kan hij afwijken van de maatschappelijke norm. Tegelijk is de vraag of de maatschappij dat accepteert.

Kan een maatschappij zonder kunst? Door kunst kan je anders leren denken, anders leren kijken. Dat leidt wellicht tot oplossingen op andere maatschappelijke terreinen en in werksituaties. De meerwaarde is dus de creativiteit. Andere benaderingen, nieuwe paden zien.

Kunst voorkomt vervlakking in de maatschappij. Maken maatschappelijke thema`s en problemen op een andere manier zichtbaar. Kunstenaars protesteren ook, bijvoorbeeld tegen misstanden.

Iedereen heeft thuis wel iets van kunst, aan de muur of in de kast. Kunst voorziet in een behoefte om de wereld op verschillende manieren te bekijken.

Het praten over kunst maakte de aanwezigen ook gelukkig bleek na afloop. Dit kunnen we vaker doen!

 

 

Wethouder opent “Feest van het Verschil”

 

Op zaterdag 14 januari opende wethouder Moniek van de Graaf om 16.00 uur de jaarlijkse groepsexpositie van galerie de Kunstberg. De expositie is ‘Feest van het Verschil’ genoemd en duurt tot 15 februari. Doordat er 13 kunstenaars met heel verschillende technieken laten zien wat ze maken is het een afwisselende expositie geworden met zowel fotografie, glaskunst, beeldende kunst, werkstukken met of van textiel als schilderijen.

Wie vaker exposities van De Kunstberg bezoekt herkent bij sommige kunstwerken de maker. Toch zijn er ook verrassingen te bewonderen. Moniek benadrukte in haar openingsspeech dat juist het verschil tussen kunstwerken de essentie van kunst is en voor grote diversiteit zorgt. Ze hoopte dat ook jongeren zich door deze expositie aangespoord voelen om aan de slag te gaan en zich aan te melden als kunstenaar. Binnenkort is er een expositie waaraan iedereen die iets maakt kan deel nemen.[‘In de schijnwerpers’]


De keuze om tijdens de expositie een film te vertonen waarin elke deelnemende kunstenaar in 1 minuut iets over het tot stand komen van zijn of haar kunstwerk vertelt was bijzonder geslaagd! Eefje van Bree monteerde de filmpjes tot één geheel.

Voor deze expositie kon elk deelnemer van de Kunstberg 5 werken inleveren. Dat mocht zowel nieuw werk zijn als al langer gelden gemaakt werk. Gusta Boodt en Krista Israel maakten bij het inrichten van de tentoonstelling daaruit een keuze om zo tot een passende expositie te komen. Van sommigen hangen of staan er twee kunstwerken. Deelnemers zijn: Ad Noorlander, An Hong, Dery Timmer, Esther van Veldhuijzen, Ellen van Beeck. Els van der Burgh, Gusta Boodt, Inger Israel, José van Zuijlen, Krista Israel, Martin Vermeul, Myrtille Offermans en Werner van der Burgh.

Hopelijk maken velen komende weken gebruik van de mogelijkheid om kunst van verschillende kunstenaars bij deze expositie te bekijken.

 

Glashelder geopend

Bij binnenkomst van de expositieruimte werden vaste bezoekers van galerie De Kunstberg onmiddellijk verrast door de totaal andere inrichting van de expositiezaal. Passend bij de eigenschappen van glas was de zaal nu ruim, transparant en licht. De scheidingswanden, waar anders schilderijen aan hangen, en de blokken waarop meestal beelden een plek krijgen waren naar elders verplaatst. Daarvoor in de plaats stonden of hingen glazen kunstobjecten vrij in de ruimte en werd bij alle ramen het buitenlicht gedempt door lange witte voile gordijnen.


Hangende glaspegels

Glaskunstenaar en organisator van de expositie Krista Israel: ”De gordijnen hebben we zelf gemaakt en opgehangen en de open houten tafels heeft mijn man Hendrik gemaakt. Deze inrichting heb ik speciaal bedacht voor deze expositie. We vragen nog eenmaal aandacht voor het Internationale Jaar van het Glas dat in 2022 door de Verenigde Naties is uitgeroepen. Glas is als kunstvorm overal ter wereld minder bekend bij het grote publiek. ”Ik heb als organisator veel voor deze expositie geregeld met ondersteuning door Gusta Boodt en Ineke Wurfbain.

Opening Burgemeester Magda Jansen
Zaterdag 19 november 16.00 uur opende burgemeester Jansen de tentoonstelling ‘GlasHelder’. Volgens haar kenmerkt de expositie zich door een hoog niveau van de kunstwerken en de deelnemende kunstenaars. Zij vindt het een mooi streven om ook studenten mee te laten exposeren. De burgemeester is er trots op dat deze bijzondere expositie in Woudenberg te zien is en raadde de aanwezigen aan om vooral nog een keer te komen kijken maar dan in gezelschap van vrienden of bekenden. Zelf is ze van plan met haar dochters terug te komen.


Glaskorrels

Een aantal docenten en 11 studenten van verschillende leeftijden van de Vrije Academie voor Beeldende Kunst in Nunspeet laten hun werk zien. Van Titia Felderhof die bij KCW les geeft in glasfusing hangt er een installatie van grote glazen platen waarin glas gecombineerd werd met paddenstoelen van wol van kunstenaar Anna Skubisz. Bijzonder waren ook de wijnglazen met een glazen vogelpoot.

Deze expositie is volgens Krista belangrijk omdat een glastentoonstelling weinig voorkomt in Woudenberg. Door deze expositie wordt glaskunst ook op lokaal niveau zichtbaar voor vele Woudenbergers.

De tentoonstelling duurt tot en met 7 januari.